La Casa Canal

Prop de les sèquies principals del Canal d’Urgell, hi ha les dependències de l’Administració del Canal. Va ser construida entre el 1867 i el 1876 segons el projecte de l’enginyer que fou director de les obres de construcció del propi Canal Principal, Domingo Cardenal.

Aquest és l’edifici principal aïllat.Presenta un cos central de planta rectangular amb estructura de pilastres que suporten els sostres de les claraboies. Això ha permès de compartimentar l’interior en formes diverses.Dues torres han estat pujades per a sostenir dipòsits d’aigua. L’edifici surt fora dels estils locals. Parets de pedra picada i sostres de fusta. A la part posterior de la casa (cara a la carretera) hi ha penjades dues plaques commemoratives, una dedicada a qui fou durant 46 anys el president de la Societat del Canal, Fernando Puig i Gibert, i una altra dedicada a l’enginyer Domingo Cardenal i Gandesequi. Aquestes plaques s’acordà col·locar-les en una junta de la companyia de l’any 1901.L’interior de l’edifici ha sofert reformes importants per adaptar-lo a les oficines administratives de la casa. Les reformes foren efectuades a finals dels anys 70 (77 més o menys) i comportaren amagar tota l’estructura original de l’edifici ja que baixaren els forjats (ara plaques de guix), creació de nou envans. Respectaren la terrassa-galeria i a la planta baixa, on hi havia magatzems, ara hi la sala de juntes, que manté, encara que reforçada, el sostre d’encavallades de fusta i estructura metàl·lica. Posteriorment hi hagueren dos pisos d’oficines.

Sota l’estructura de la casa hi ha sitges per blat, ordi i oli.

Notícies històriques

L’interior ha sofert contínues modificacions, tal com ho permet l’estructura. La construcció seria contemporània del canal (1860).

L’any 1861 s’acabaren les obres de la construcció del Canal d’Urgell i a Mollerussa s’instal·laren la Societat Explotadora del Canal, la S.A. Canal de Urgel i el Sindicato General de Regantes. La instal·lació de la seu administrativa del canal va canviar la fisonomia comarcal, però sobretot va comportar que una petita localitat que no arribava al miler d’habitants esdevingués un centre administratiu d’ús obligat per a la pagesia de les terres regades pel canal.

Avui dia és la seu de la Comunitat General de Regants  dels Canals d’Urgell i l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell.

Com arribar-hi: